מדיניות איכות

יצירת קשר

שדות עם * הינם שדות חובה

מדיניות איכות:

הנהלת החברה והעובדים פועלים יחד לשיפור מתמיד של איכות התהליכים, המוצרים והשרותים הניתנים על ידי החברה.
הייצור נעשה תוך שמירה מירבית על כללי הבטיחות בעבודה, ועל חוקי איכות הסביבה, לרווחת עובדי החברה והקהילה בתוכה שוכנים אתרי החברה.
הנהלת החברה מחוייבת לקיים מערך הכשרות והדרכות לעובדים בכל הדרגים.
החברה בוחרת את ספקיה וקבלני המשנה שלה לאחר בדיקת מערכי האיכות שלהם, ועמידתם בכלל כללי הבטיחות בעבודה.
הנהלת החברה מציבה למחלקות השונות יעדים תקופתיים בתחומי איכות המוצר, הבטיחות ואיכות הסביבה ומוודאת את השגתם.

חברת קניאל רואה באיכות המוצרים והשירותים שהיא מספקת יעד מרכזי לקיומה והצלחתה בהווה ובעתיד.

שנים רבות לפני שנולד המושג הבטחת איכות אנו כבר ביצענו זאת בפועל, בודקים מקצועיים העובדים במפעל שנים רבות ומכירים כל צד והיבט במוצר ומה אמורה להיות איכותו.

מערך האיכות של החברה מבוסס על התקנים הבאים:

תקן ישראלי 2015  : 9001    ISO
תקן ישראלי 136    :  קופסאות אטומות למוצרי מזון
תקן ישראלי 742    :  אירוסולים, מיכלי מתכת

תקן ISO 14001:2015

SMETA אחריות חברתית

בנוסף לתקנים של חברות רב לאומיות שונות.
עיקרי מדיניות איכות משולבת:

  1. ההנהלה רואה הזדמנות בצורך לתת מענה לדרישות הגוברות בתחום האיכות, בטיחות המוצר, איכות הסביבה והדאגה לבטיחותם ובריאותם של העובדים;

על כן החליטה החברה ליישם את מערכת ניהול האיכות המשולבת על פי דרישות תקן ת"י 9001 ISO, 14001 ISO, מערכת ניהול בטיחות המוצר על פי עקרונות ה-HACCP ומערכת ניהול חברתית לפי דרישות SMETA.

  1. ההנהלה מתחייבת לעמוד בכל הדרישות התחיקתיות של הארגון (תקנים לאומיים ובינלאומיים, תקנות, צווים וכל דיון אחר) לרבות דרישות הלקוח בטיחות המוצר והסביבה ושמירה על החוקים והתקנות של הבטיחות והבריאות במדינת ישראל.

החברה מאמצת ומתחייבת לעמוד בדרישות הקוד להתנהלות עסקית וליישם באופן מלא ומוחלט את כל חוקי העבודה והחוקים הקשורים לסביבת העבודה במדינת ישראל.

  1. ההנהלה תבטיח יישום של שיפור מתמיד שיתבסס על קביעה תקופתית של מטרות ויעדים בתחומי האיכות המשולבת ובטיחות המוצר במטרה להבטיח את שביעות רצון לקוחותיה ולתת מענה מיטבי לצרכיהם וציפיותיהם תוך פגיעה מינימאלית בסביבה ושמירה על בטיחותם ובריאותם של העובדים.
  1. מערכת הניהול המשולבת בארגון תיסקר תקופתית על מנת לוודא את מידת עדכונה, האפקטיביות שלה בהשגת מטרות ההנהלה ומידת יישומה והטמעתה בכל דרגי הארגון.

מדיניות זו תופץ ותוסבר בתוך הארגון ומחוצה לו על פי דרישת גורמים חיצוניים שותפים עסקיים ובעלי עניין אחר.